“Een traumatische gebeurtenis is aan dit door
u te bezichtigen wonder van wereldformaat

voorafgegaan; een jaloerse minnaar deed
deze mooie vrouw het hoofd verliezen.
Hij voegde de daad bij het woord en scheidde letterlijk de kop van de romp!” Zo start de dramatische aanleiding naar een variété performance van ouderwetse kermisallure:

De vrouw met de Baard presenteert
de vrouw zonder hoofd!

En dit geheel op eigen wijze... Ze sleept u mee
in dit drama, ze bereidt u voor op wat komen

gaat tot aan de confrontatie met... dit gedrocht?

Dit wonder? Dit leven dat een oordeel lijkt?
Deze vrouw, weliswaar zonder hoofd
en voor de rest van haar leven aan de
Levensmachine gekluisterd, blijkt nog
weldegelijk tot contact in staat...

Een spannende, ouderwetse en prachtig
vormgegeven variété-performance waarbij
het contact tussen act en publiek optimaal close is!

Tijdsduur per performance: ca. 10 minuten